Centar za reproduktivno zdravlje

Centar za reproduktivno zdravlje je zdravstveni institut koji pruža usluge vezane za zdravlje plodnosti, naslijeđe i prepotencija, intervencije urođenih mana, naučna istraživanja i liječenje neplodnosti.Partner je Projekta za reproduktivno zdravlje, neplodnost i prevenciju spolno prenosivih bolesti Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Na osnovu procedure rada, centar je uglavnom podijeljen na dva dijela sa različitim funkcionalnim prostorijama: Sekcija za pripremu eksperimenata i Sekcija za eksperimente i analizu.
Odjeljak za pripremu eksperimenta je za pripremu za eksperimente na embrionima, na primjer, prikupljanje sperme ili jajne stanice.Sekcija se sastoji od prostorije za sakupljanje sperme, prostorije za sakupljanje jajne ćelije (uključujući i sobu sa negativnim pritiskom), sala za laparoskopsku hirurgiju, sobe za oporavak od anestezije itd.

reproduktivni